Miljö

En av de viktigaste frågorna över hela världen idag är hur vi ska kunna minska vår påverkan på miljön.

Vi vill bidra till minskad förbrukning av jordens resurser och bidra till en bättre miljö genom maximal återvinning.

Därför sorteras vårt egna avfall i så stor utsträckning som möjligt för minsta miljöpåverkan och största möjliga återvinningsgrad.

Vår personal utbildas fortlöpande för att hålla en hög nivå både kvalitetsmässigt och miljömässigt.

 

 

 

© Copyright 2022 I Uddium AB I Åkerbärsvägen 4, 448 37 Floda I Tel: 0302-422 82 I www.uddium.se I