Övriga tjänster

Transporter

Vi hjälper er att lösa bemanningen av era lastbilar. Vårt kontaktnät gör att vi kan hitta just den personal som ni behöver!

 

Byggstäd/Avfallshantering

Vi har kunskapen och möjligheterna för att varje byggarbetsplats ska kunna sortera sitt avfall på bästa sätt, även när det gäller städning.

Vår ambition är att kunna hjälpa byggnadsföretag med att uppnå högre utfall av sin avfallshantering utan att göra avkall på kvalitet, effektivitet eller tidsplan.

Vi hjälper dig att få ut så mycket sorterat avfall som möjligt, för minsta möjliga kostnad och samtidigt hjälpa personalen på arbetsplatsen att sortera rätt.

Rätt avfall i rätt behållare sparar inte bara pengar, utan även miljön.

 

 

 

© Copyright 2022 I Uddium AB I Åkerbärsvägen 4, 448 37 Floda I Tel: 0302-422 82 I www.uddium.se I